Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2011

gamer01
jebać to wszytko!!!!!!!
jestem niepocieszony/wydymany a nawet nie mogę się pod tę okoliczność najebać

April 20 2011

gamer01
z cyklu moja życie korporacyjne
gamer01
Ja pierdolę taką demokrację

April 12 2011

gamer01
4115 acc0
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek
gamer01
4748 18b1
Reposted fromgosq gosq
gamer01
5352 9c58
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek

April 11 2011

2393 c662
Reposted fromsexxx sexxx viasukube sukube
gamer01
7620 7458
Reposted fromcolicab colicab viasukube sukube
gamer01
0260 2183
Reposted frombuu buu viasukube sukube
gamer01
4620 a110
Oliva enough said
Reposted fromButterpoop Butterpoop viasukube sukube
gamer01
Reposted fromXavax Xavax viasukube sukube
gamer01
8691 54fa
Reposted fromlilyoung lilyoung viasukube sukube
gamer01
Reposted fromeclectisme eclectisme viasukube sukube
gamer01
7778 6d3c
Reposted fromickyv ickyv viasukube sukube
3706 4102 500

hauswittgenstein:

feel it inside II

gamer01
Reposted fromeclectisme eclectisme viasukube sukube

April 08 2011

gamer01
Pewnie mi nie uwierzysz jeśli powiem Ci, że jestem nieśmiała, że się boję, analizuję i za dużo myślę. Nie mam odwagi podejść bliżej. Stoję gdzieś po przekątnej z pół uśmiechem na ustach..
Reposted frommefir mefir viasukube sukube
gamer01
Weź się po prostu jebnij patelnią. 
Reposted fromsukube sukube
gamer01
Reposted fromanks anks viasukube sukube
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl